Skip to content

Tag: zawał krezki

Leczenie niedomogi przelotowej przedsionka

4 miesiące ago

147 words

Rozpoznanie stawiamy oglądając nos bez użycia jakichkolwiek innstrumentów. W momencie, gdy założymy wziernik do nosa; stosunki topograficzne zmieniają się zupełnie i słuszna ocena przelotności przedsionka staje się niemożliwa. O zaburzeniach przelotności przedsionka powinniśmy zawsze pamiętać przy skargach na utrudnienie w oddychaniu. przez nos u ludzi ciężko pracujących fizycznie. Leczenie niedomogi przelotowej przedsionka jest zasadniczo chirurgiczne.

Wrzód dwunastnicy

4 miesiące ago

159 words

Po wykonaniu pierwszego piętra przedniego szwu sposobem Schmiedena, nakładamy ostatnie piętro (surowicówko-surowicówkowe) przedniego szwu zespolenia. Po naszyciu płatka sieci mniejszej na miejsce przejścia szwu żołądka (od strony krzywizny małej) w szew zespolenia, zamykamy lukę więzadła żołądkowo-okrężnicowego. Wrzód dwunastnicy. Przed rozpoczęciem resekcji należy przekonać się. czy nie ma jeszcze jednego wrzodu, zwłaszcza w okolicy wpustu; poza…

Powstawanie tluszczów z bialek

4 miesiące ago

179 words

Powstawanie tłuszczów z białek Poza odkładaniem się tłuszczu dostarczonego do ustroju z pożywieniem tłuszcz może jeszcze powstawać z węglowodanów i białek. Przejście cukru w tłuszcz następuje na drodze procesu chemicznego dehydratacji i redukcji albo przez dehydratację i dekarboksylację. Tłuszcz może powstać z pośredniego wytworu rozszczepienia białka, co nie budzi już żadnych wątpliwości. Bardziej zawiłym procesem…

Torbiele trzustkowe prawdziwe z zalegania zewnetrznego wydzielania trzustki

4 miesiące ago

387 words

Torbiele trzustkowe prawdziwe z zalegania zewnętrznego wydzielania trzustki (cystis pancreatica e retenticzne) powstają wtedy, gdy odpływ soku trzustkowego do dwunastnicy jest zahamowany wskutek zamknięcia ujścia przewodu trzustkowego. Zamknięcie może być wywołane przez różne przyczyny wewnątrztrzustkowe i zewnątrztrzustkowe. Virchow opisał torbiel tego pochodzenia pod nazwą żabka trzustkowa (ranula pancreatica). Światło przewodu trzustkowego lub większych jego gałęzi…

Torbiel moze sie przebijac do swiatla zoladka lub dwunastnicy

4 miesiące ago

380 words

Torbiel może się przebijać do światła żołądka lub dwunastnicy, do dróg moczowych, do wolnej jamy otrzewnej, do okrężnicy, do torby sieciowej itd. Jeżeli przed przebiciem się torbielu do torby sieciowej otwór Winslowa zostanie zamknięty, tworzy się duża torbiel, ograniczona przez zgrubiałą otrzewną torby sieciowej, żołądek, więzadło żółądkowo-okrężnicze i wątrobowo-żołądkowe. Torbiele na tle pasożytniczym w trzustce…

ZABURZENIA CZYNNOSCIOWE TRZUSTKI

4 miesiące ago

205 words

ZABURZENIA CZYNNOŚCIOWE TRZUSTKI (PERTURBATIONES FUNCTIONALES PANCREATIS) Zaburzenia czynnościowe trzustki mogą dotyczyć jej wydzielania zewnętrznego i wewnętrznego. ZABURZENIA WYDZIELANIA ZEWNĘTRZNEGO TRZUSTKI Odróżnia się zaburzenia czynnościowe wtórne, towarzyszące chorobom organicznym trzustki, i pierwotne, dla których znamienne jest te, że w trzustce nie ma zmian organicznych. Przypuszcza się, że zaburzenia zewnętrznego wydzielania trzustki mogą polegać na nadmiernym wydzielaniu…

Ambulatoryjne leczenie doustne w przypadku ostrej bialaczki promielocytowej

5 miesięcy ago

572 words

Zhu i Huang (wydanie 4 grudnia) opisują znakomicie wstępne wyniki leczenia u 20 pacjentów z ostrą białaczką promielocytową (APL) niezwiązaną z wysokim ryzykiem, leczonych doustnym arsenem i kwasem all-trans retinowym (ATRA, w dużym stopniu protokół leczenia domowego . Uznaje się, że APL jest szybko leczoną chorobą w większości przypadków dzięki zastosowaniu ukierunkowanego leczenia w monoterapii…

Profilaktyczna profilaktyka zakazen wirusem HIV

5 miesięcy ago

438 words

Badanie Marrazzo et al. (Wydanie 5 lutego) podkreśla potrzebę ostrożnego monitorowania podczas wdrażania profilaktyki przedawkowania w przypadku infekcji ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV). Zgodnie z maksymą po pierwsze, nie szkodzić , ciężar dowodu przeciwko potencjalnej szkodzie musi być wysoki, ponieważ ludzie, którzy kwalifikują się do profilaktyki prezerwatyw, są zazwyczaj młodzi i zdrowi. Fumaran dizoproksylu tenofowiru…

Skutecznosc programu odpornosci na napasc na tle seksualnym dla kobiet uniwersyteckich

5 miesięcy ago

582 words

Raport Senna i jego współpracowników (wydanie z 11 czerwca) ma wady metodologiczne, które zasługują na uwagę. Po pierwsze, użyli bloków dwóch do randomizacji, co oznacza, że zadania w grupie badanej były wysoce przewidywalne. Od czasu nowatorskiego dzieła Schulza i jego współpracowników2 wykazano, że przewidywalne metody alokacji prowadziły do wzrostu zgłaszanych rozmiarów efektów, zjawisko złych metod…