Skip to content

Tag: kajaki allegro

Nieprzecietnie zywe ruchy skrzydelek

4 miesiące ago

174 words

Nieprzeciętnie żywe ruchy skrzydełek obserwujemy też w pewnych stanach chorobowych, połączonych z głodem tlenowym (oddychanie skrzydełkowe). W różnych zaburzeniach oddychania przez nos nie zwraca się często należytej uwagi na rolę, jaką odgrywają zaburzenia budowy przedsionka nosa . Utrudnienie w oddychaniu pochodzenia przedsionkowego dotyczy przede wszystkim fazy wdechowej i bywa powodowane przez różne nieprawidłowości anatomicznej budowy…

Tluszcz wewnetrznych narzadów

5 miesięcy ago

204 words

Tłuszcz wewnętrznych narządów jest tłuszczem mniej nasyconych kwasów tłuszczowych, o czym można przekonać się stosując reakcję wiązania, jodu. Chodzi o to, że kwasy tłuszczowe nasycone nie wiążą jodu w, przeciwieństwie do kwasów tłuszczowych nienasyconych. Liczba miligramów jodu, która zostaje związana przez 1 g tłuszczu, nazywa się liczbą jodową. Im większa liczba jodowa, tym kwas tłuszczowy…

W przypadkach torbieli trzustki stosuje sie leczenie operacyjne

5 miesięcy ago

308 words

Leczenie. W przypadkach torbieli trzustki stosuje się leczenie operacyjne. Operować należy o ile możności wcześniej, gdy nie wytworzyły się jeszcze zrosty dookoła torbieli. Doszczętnym zabiegiem jest całkowite wyłuszczenie torbieli (extirpatio cystis totaLis). Metoda ta jest wskazana zwłaszcza w tych przypadkach, w których torbieli znajdują się kamienie lub martwaki trzustkowe, gdyż przetoka po leczeniu polegającym na…

Wplyw nakazu mutacji na nowotwory mieloproliferacyjne

5 miesięcy ago

598 words

W swoich badaniach nad nowotworami mieloproliferacyjnymi Ortmann i jego współpracownicy (wydanie z 12 lutego) podają, że kolejność, w której nabyto mutacje JAK2 i TET2, wpłynęła na fenotyp choroby, skład subklonalny i ekspansję hematopoetycznych komórek macierzystych i progenitorowych. Autorzy opisują również pacjentów z czerwienicą prawdziwą, którzy mieli zarówno mutacje JAK2 i TET2 bez homozygotyczności JAK2 V617F.…

Terapia kierowana przez PET na chloniaka Hodgkina

5 miesięcy ago

480 words

Jako 50-letni posiadający chłoniak Hodgkina, który został zdiagnozowany i poddany leczeniu przed tomografią komputerową, tomografią emisyjną pozytronową (PET), splenektomią i chemioterapią, z zainteresowaniem przeczytałem artykuł autorstwa Radford i in. (23 kwietnia) i ze sceptycyzmem w sprawie kontrowersji w leczeniu wczesnego stadium chłoniaka Hodgkina. Wniosek redaktorów, że pacjenci będą musieli wybrać bardziej pewny brak nawrotu w…

Kliniczna opieka nad dwoma pacjentami z chorobą wirusową Ebola w Stanach Zjednoczonych

5 miesięcy ago

744 words

Afryka Zachodnia przeżywa obecnie największy wybuch epidemii eboli (EVD) w historii. Dwóch pacjentów z EVD zostało przeniesionych z Liberii do naszego szpitala w Stanach Zjednoczonych w celu dalszej opieki. Malaria została również zdiagnozowana u jednego pacjenta, który był leczony z tego powodu na wczesnym etapie EVD. Obydwaj pacjenci mieli znaczną utratę objętości wewnątrznaczyniowej i wyraźne…

AVI-7288 dla wirusa Marburg w nieludzkich naczelnych i ludziach

5 miesięcy ago

161 words

AVI-7288 to fosforoamidanowy oligomer morfolinowy z dodatnimi ładunkami, który jest skierowany przeciwko wirusowemu informacyjnemu RNA, który koduje nukleoproteinę wirusa Marburga (MARV). Jego bezpieczeństwo u ludzi jest nieokreślone. Metody Oceniliśmy skuteczność AVI-7288 w serii badań z udziałem śmiertelnej prowokacji MARV u naczelnych nie będących ludźmi. Bezpieczeństwo AVI-7288 oceniano w randomizowanym badaniu z wieloma narastającymi dawkami, w…

Próba drogi wczesnego wsparcia żywieniowego u osób dorosłych z chorobami krytycznymi AD 5

5 miesięcy ago

883 words

Docelowe dostarczanie 25 kcal na kilogram dziennie nie zostało osiągnięte u większości pacjentów w każdej grupie badanej. Prowadzona jest dyskusja na temat zarówno drogi porodu, jak i dawki odżywiania klinicznego, a celem naszego badania było zajęcie się wyłącznie kwestią trasy. Przedstawione w kontekście rzeczywistym, nasze badanie miało dwa główne wnioski. Po pierwsze, nie było istotnej…

Próba drogi wczesnego wsparcia żywieniowego u osób dorosłych z chorobami krytycznymi AD 3

5 miesięcy ago

314 words

Czas do rozpoczęcia wyłącznego karmienia doustnego analizowano jako czas do zdarzenia, z cenzurowaniem danych dla wszystkich pacjentów, którzy zmarli podczas otrzymywania wsparcia żywieniowego. Użyliśmy dokładnego testu Fishera do porównania różnic między grupami w wyniku głównym. Ryzyko bezwzględne i względne jest zgłaszane z 95% przedziałem ufności bez korekty. Podana jako analiza wtórna to skorygowany iloraz szans…