Skip to content

Jednym z zasadniczych zjawisk w zaburzeniach posredniej przemiany tluszczów jest ketonuria

7 miesięcy ago

298 words

Ketonuria Jednym z zasadniczych zjawisk w zaburzeniach pośredniej przemiany tłuszczów jest ketonuria, tzn. zjawianie się w moczu ciał ketonowych w postaci aceton, kwasu acetooctowego i betaoksymasłowego. Ketonuria jest skutkiem ketonemii, tzn. zwiększenia, się wspomnianych ciał we krwi. Ciała ketonowe powstają przede wszystkim z kwasów tłuszczowych. Zaburzenia w przemianie tłuszczowej powoduj ą niezupełne utlenianie w ustroju kwasów tłuszczowych, w związku z czym powstają . niedotlenione wytwory. Warunkiem koniecznym prawidłowego utleniania tłuszczów jest obecność węglowodanów i tylko utlenianie węglowodanów zabezpiecza całkowite spalanie tłuszczu bez nadmiernego powstawania ciał ketonowych. Głód węglowodanowy wywołuje kwasicę, spowodowaną nadmiernym rozpadem białek, przede wszystkim zaś tłuszczów. Kwasica głodowa może być szybko zlikwidowana podawaniem cukru. Cukier ożywia więc utlenianie tłuszczów i dlatego nawet dawniej wypowiedziano zdanie, że tłuszcz pali się w płomieniu węglowodanów. W procesie powstawania ciał ketonowych odgrywa główną rolę wątroba. W niej bowiem odbywa się proces wytwarzania się z kwasów tłuszczowych . ciał ketonowych oraz synteza. ciał ketonowych w tłuszcze. Jeżeli zapasy glikogenu w wątrobie zostaną wyczerpane, to zbiera się w niej tłuszcz, który nie może być całkowicie utleniony z powodu braku węglowodanów i staje się źródłem powstawania ciał ketonowych. Podawanie cukru w tym stanie wątroby, kiedy -nie-zawiera ona glikogenu, natomiast nagromadza się w niej tłuszcz, powoduje nagromadzanie się glikogenu w wątrobie i usuwanie z niej tłuszczu, co zapobiega powstawaniu ciał ketonowych. Można także sądzić, że cukier. wiąże się i ciałami ketonowymi, wskutek czego istnieją lepsze warunki ich utleniania. Przemiana więc tłuszczowa łączy się ściśle z przemianą węglowodanową. [więcej w: akwaporyna, xtrasize dawkowanie, otwór winslowa ]

0 thoughts on “Jednym z zasadniczych zjawisk w zaburzeniach posredniej przemiany tluszczów jest ketonuria”

Powiązane tematy z artykułem: akwaporyna otwór winslowa xtrasize dawkowanie