Skip to content

Globulina wiążąca hormony płciowe i ryzyko cukrzycy typu 2 u kobiet i mężczyzn ad 5

7 miesięcy ago

190 words

Na koniec przeprowadzono analizy predykcyjne z wykorzystaniem charakterystyk charakterystycznych dla odbiornika i statystyki C dla oceny względnej zdolności przewidywania globuliny wiążącej hormony płciowe poza tradycyjnymi czynnikami ryzyka. Wszystkie analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania Stata, wersja 9.2. Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów i kontroli pacjentów. Tabela 2. Tabela 2. Wyjściowa charakterystyka samic kontrolnych, według poziomu globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG). Tabela 3. Tabela 3. Ryzyko cukrzycy typu 2 u kobiet i mężczyzn, zgodnie z poziomem globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG). Zgodnie z przewidywaniami kobiety, u których rozwinęła się cukrzyca typu 2 (pacjenci z przypadkami), na ogół miały bardziej niekorzystne profile ryzyka w porównaniu do tych, które pozostały wolne od choroby (grupy kontrolne) (Tabela 1). Analizy przekrojowe na początku badania wykazały, że wyższe poziomy globuliny wiążącej hormony płciowe wiązały się z niższym BMI, niższym prawdopodobieństwem posiadania nadciśnienia w wywiadzie oraz korzystniejszymi profilami lipidowymi i poziomami CRP (Tabela 2). Podwyższone poziomy globuliny wiążącej hormony płciowe były silnie i konsekwentnie związane ze zmniejszonym ryzykiem cukrzycy typu 2 (P dla trendu, <0,001) zarówno w analizach prostych, jak i wielu zmiennych. Niezależnie od korekty dla szerokiego zakresu współzmiennych lub analizy za pomocą wielu analiz czułości, odkrycia te nie zmieniły istotnie kierunku ani wielkości. Iloraz szans dla cukrzycy typu 2 dla kwartylów 2, 3 i 4 (najwyższy) poziomu globuliny wiążącej hormony płciowe, w porównaniu z kwartylem (najniższym) wynosił 1,00, 0,16 (przedział ufności 95% [CI], 0,08 do 0,33), 0,04 (95% CI, 0,01 do 0,12) i 0,09 (95% CI, 0,03 do 0,21), odpowiednio (wartość P dla trendu, <0,001) (tabela 3). W naszym niezależnym badaniu replikacji u mężczyzn wyniki również potwierdziły silny odwrotny związek między poziomem globulin wiążących hormony płciowe a ryzykiem cukrzycy typu 2 (iloraz szans dla najwyższego w porównaniu do najniższego kwartylu, 0,10; 95% CI, 0,03 do 0,36) ; odkrycia te pozostały bardzo odporne na wielokrotne analizy wrażliwości (tabela 3) i były spójne w różnych podgrupach (patrz Dodatek dodatkowy).
Tabela 4. Tabela 4. Poziomy globuliny wiążącej hormon płciowy osocza (SHBG) i ryzyko cukrzycy typu 2 wśród uczestników badania, według polimorfizmów w genie SHBG. W analizach genotypowych ani rs6257, ani SNP rs6259 nie miały rozkładów genotypów odbiegających od równowagi Hardy ego-Weinberga pomiędzy kontrolami. Nierównowaga sprzężeń parami pomiędzy rs6257 i rs6259 była minimalna (r2 = 0,13, P = 0,02). Chociaż warianty rs6257 i rs6259 wyjaśniały 2,2% wariancji stężenia globuliny wiążącej hormony płciowe w osoczu, ta statystyka nie jest jedyną miarą siły instrumentu. Co najważniejsze, nosiciele allelu wariantu rs6257 (CC lub CT) mieli o 10% niższy poziom globuliny wiążącej hormony płciowe niż homozygoty typu dzikiego (TT) (P = 0,004), a transport allelu wariantowego zwiększać ryzyko cukrzycy typu 2 zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. W przeciwieństwie do tego, nosiciele allelu wariantu rs6259 (AA lub AG) mieli o 10% wyższe stężenie globuliny wiążącej hormony płciowe (P = 0,005) i mniejsze ryzyko cukrzycy typu 2 (Tabela 4).
Rysunek 1
[patrz też: zawał krezki, koty allegro, laserowe usuwanie zylakow ]

0 thoughts on “Globulina wiążąca hormony płciowe i ryzyko cukrzycy typu 2 u kobiet i mężczyzn ad 5”

Powiązane tematy z artykułem: koty allegro laserowe usuwanie zylakow zawał krezki