Skip to content

Zindywidualizowana terapia nadciśnienia ad

6 miesięcy ago

283 words

Dyskusja nadciśnienia tętniczego u osób w podeszłym wieku ignoruje ważną kwestię izolowanego nadciśnienia skurczowego. Niezależnie od tego, czy istnieje, czy nie, koncepcja zależności krzywej J pomiędzy nadciśnieniem tętniczym a chorobą wieńcową (tj. Nadmierne obniżenie ciśnienia krwi zwiększa zdarzenia wieńcowe) otrzymuje bardzo krótką wzmiankę w rozdziale o ogólnym leczeniu nadciśnienia tętniczego. Dopiero później pojawia się w dyskusji nad nadciśnieniem tętniczym i chorobą nerek. Ponadto, chociaż rozdział poświęcony nadciśnieniu i chorobie endokrynologicznej jest dobrze napisany i próby włączenia dyskusji na temat chorób powodujących wtórne formy nadciśnienia – pheochromocytoma, hiperaldosteronizm, i tak dalej – nie ma tu ani tutaj, ani gdzie indziej, oceny i leczenia choroby naczyń wieńcowych. . Istnieje bardzo ograniczona dyskusja na temat odpowiedniej oceny indywidualnego pacjenta, u którego występuje nadciśnienie lub jak oceniać pacjentów z nadciśnieniem opornym. Zindywidualizowana terapia nadciśnienia tętniczego skutecznie wypełnia swoją misję, by rzucić nowe światło na koncepcję różnych leków dla różnych osób z nadciśnieniem. Większość lekarzy przeszkolonych skorzystałaby z czytania takiej książki, aby pomóc im uświadomić sobie, że lek, który jest najnowszy (i najdroższy) niekoniecznie jest najlepszy w danej sytuacji. Chociaż moje praktyki przepisywania leków mogą nie być uzależnione od ich przeczytania, sugeruję, aby ci, którzy uczą się sztuki leczenia nadciśnienia, spędzili trochę czasu z taką książką. Będą uczyć się od ekspertów, co działa i dlaczego, zamiast przepisywania leków w oparciu o ich spostrzeżenia i najnowsze informacje marketingowe farmaceutyczne.
Paul R. Conlin, MD
Brigham and Women s Hospital, Boston, MA 02115

[przypisy: ezetymib, kajaki allegro, zaburzenia si objawy ]

0 thoughts on “Zindywidualizowana terapia nadciśnienia ad”

  1. owoce kolcowoju spożywane bez zastanowienia mogą prędzej zaszkodzić niż poprawić zdrowie

Powiązane tematy z artykułem: ezetymib kajaki allegro zaburzenia si objawy