Skip to content

ZABURZENIA CZYNNOSCIOWE TRZUSTKI

7 miesięcy ago

205 words

ZABURZENIA CZYNNOŚCIOWE TRZUSTKI (PERTURBATIONES FUNCTIONALES PANCREATIS) Zaburzenia czynnościowe trzustki mogą dotyczyć jej wydzielania zewnętrznego i wewnętrznego. ZABURZENIA WYDZIELANIA ZEWNĘTRZNEGO TRZUSTKI Odróżnia się zaburzenia czynnościowe wtórne, towarzyszące chorobom organicznym trzustki, i pierwotne, dla których znamienne jest te, że w trzustce nie ma zmian organicznych. Przypuszcza się, że zaburzenia zewnętrznego wydzielania trzustki mogą polegać na nadmiernym wydzielaniu zaczynów trzustkowych (hyperchylia pancreatica), na nie dostatecznym ich wydzielaniu (hypochylia pancreatica) i na braku ich wydzielania (achylia pancreatica), przy czym zaburzenie może dotyczyć nie wszystkich zaczynów. Niektórzy uznają nadto nadmierne wydzielanie soku trzustkowego (supersecrętio pancreatica) i niedostateczne jego wydzielanie (subsecretio pancreatica). Ponieważ jednak wydobywana przez nas zawartość dwunastnicza nie jest czystym sokiem trzustkowym, lecz mieszaniną soku trzustkowego z żółcią i sokiem jelitowym, i nie wiadomo, ile soku trzustkowego odpływa z dwunastnicy do jelita czczego, przeto sprawy ilościowego zaburzenia wydzielania soku trzustkowego nie można, moim zdaniem, uznać za niewątpliwą. Również nie jest niezbicie udowodnione istnienie pierwotnej postaci zaburzeń czynnościowych trzustki dotyczących jej zaczynów. Choroba bow iem organiczna trzustki może nie być rozpoznana, gdyż klinicznie może objawiać się tylko zakłóceniem czynności trzustki. [hasła pokrewne: cennik rezonansu magnetycznego, zawał krezki, wniosek o przymusowe leczenie ]

0 thoughts on “ZABURZENIA CZYNNOSCIOWE TRZUSTKI”

Powiązane tematy z artykułem: cennik rezonansu magnetycznego wniosek o przymusowe leczenie zawał krezki