Skip to content
5 miesięcy ago

244 words

Torbiel trzustki (Cystis pancreatis) Określenie, przyczyny i anatomia patologiczna. Przez miano torbiel trzustki rozumie się twór jamisty trzustki zawierający płyn surowiczy lub śluzowy, przejrzysty, prawie wodniasny, ciemnożółtawy lub bezbarwny, o odczynie zasadowym. Czasami zawartość torbieli bywa galaretowata, wyjątkowo koloidowa. W razie krwotoku do torbieli płyn mętnieje i przybiera barwę ciemnobrunatną. W zawartości torbieli znajdują się często kamyki trzustkowe, przeważnie wapniowe. Znamienną cechę płynu torbielowego stanowi obfitość w nim białka. Torbiele trzustki zdarzają się w ogóle rzadko. Najczęściej są one usadowione w jej ogonie. Zależnie od sposobu powstania odróżnia się torbiel trzustkową prawdziwą i rzekomą, nadto torbiele pasożytne. Najczęstsze są torbiele rzekome, rzadziej spotyka się torbiele prawdziwe, najrzadziej pasożytne. Torbiel trzustkowa prawdziwa (cystis pancreatis vera) powstaje z rozplemu nabłonka albo też z zastoju wydzieliny trzustki i może być różnej wielkości. Znamienną cechą odróżniającą ją od rzekomej torbieli trzustki jest to, że torbiel prawdziwa jest wysłana jednowarstwowym nabłonkiem walcowatym lub sześciennym. Torbiel z rozplemu nabłonka (cystis pancreatis gLandularis proLiferans) może być wadą rozwojową trzustki. Taka torbiel towarzyszy często torbielkowatości nerek i wątroby oraz innym wadom rozwojowym. Torbiele z rozplemu nabłonka mogą być sprawą nabytą w toku marskości trzustki. Najczęściej są wtedy mnogie i bardzo małe. Znacznie rzadziej spotyka się torbiele duże. Są one przeważnie pojedyncze. [patrz też: akwaporyna, ezetymib, prześwietlenie zęba cena ]

0 thoughts on “Torbiel trzustki”

Powiązane tematy z artykułem: akwaporyna ezetymib prześwietlenie zęba cena