Skip to content

Tag: zanim nadejdzie noc cda

Czy rak jest skutkiem glebokiego wnikniecia gronkowca

5 miesięcy ago

198 words

Jednakowoż zakażenie gronkowcowe torebek włosów grubych i długich, do których należą włosy szczotkowe (brwi, rzęsy, włosy przedsionka nosa) szerzą się zwykle w głąb. W tych przypadkach początkowo powstają zazwyczaj zmiany powierzchowne: zapalenie ujścia torebki włosowej lub całego lejka włosowego. Granica ta zostaje jednak szybko przekroczona przez zajęcie ujść gruczołów łojowych, przez przejście sprawy zapalnej na…

Przepuklina scienna brzucha

5 miesięcy ago

157 words

Przepuklinę ścienną brzucha, która występuje potem z reguły, zamykamy po 3-4 miesiącach. Po wyosobnieniu ze wszystkich stron dwunastnicy nakładamy 3 zaciskadła: jedno, miękkie zakrzywione, na najdalszy odcinek, a prócz tego dwa zaciskadła twarde – w miejscu przecięcia. Pomiędzy zaciskadłami twardymi przecinamy dwunastnicę prądem tnącym. Kikut bliższy zawiązujemy kapturem gumowym, a kikut dalszy wgłębiamy szwem ciągłym…

NOWOTWORY TRZUSTKI LAGODNE

6 miesięcy ago

156 words

NOWOTWORY TRZUSTKI ŁAGODNE(NEOPLASMATA PANCREATIS BENIGNA) Łagodne nowotwory trzustki zdarzają się rzadko. Mogą one być nowotworami mezenchymalnymi (włókniak, tłuszczak, chrzęstniak, naczyniak krwionośny lub limfatyczny) oraz nabłonkowatymi z punktem wyjścia w nabłonku przewodów trzustkowych albo w tkance wysp Langerhansa. Łagodne mezenchymalne nowotwory trzustki praktycznego znaczenia nie mają. Z nowotworów nabłonkowatych na uwagę zasługuje gruczolak torbielowaty (cystaqenoma), zadający…

Kobieta z bólem brzucha, dusznoscia i diplopia

6 miesięcy ago

499 words

W przypadku 60-letniej kobiety z bólem brzucha, dusznością i diplopią, u których rozpoznano zatrucie jadem kiełbasianym (wydanie z 22 stycznia), jedną z diagnoz różnicowych był zespół Guillain-Barré. Chcielibyśmy podkreślić, że warianty zespołu Guillain-Barré, takie jak zespół Millera Fishera i wariant gardła-szyjkowo-ramiennego, mogą przedstawiać zstępujący wzór porażenia, który jest nieodróżnialny od botulizmu. Jest to szczególnie prawdziwe…

Niedokrwienie krezki nasladujace zawal miesnia sercowego z uniesieniem odcinka ST

6 miesięcy ago

593 words

EKG w prezentacji i po operacji. Elektrokardiogram (EKG) w prezentacji pokazał uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach II, aVF i V6 (panel A). Te uniesienia odcinka ST zostały rozdzielone na pooperacyjnym EKG (panel B). 61-letni mężczyzna zgłosił się na oddział ratunkowy z bólem w nadbrzuszu trwającym 3 godziny, poprzedzony wymiotami i wodnistą biegunką przez 2 dni.

Zatrucie tlenkiem wegla ze wzgledu na „bloto bogdanki”

6 miesięcy ago

466 words

Błotniarstwo to motorsport terenowy, w którym kierowcy poruszają się pojazdami po błotnistym dole lub torze. Immobilizacja tych pojazdów występuje często i może powodować zatkanie się rur wydechowych za pomocą błota. Późniejsze przenikanie tlenku węgla w kabinie stwarza ryzyko poważnych skutków toksycznych. Zagrożenia związane z grzęzowaniem błota zostały ostatnio podkreślone przez śmierć Shaina Gandee, członka obsady…

Lumacaftor-Ivacaftor u pacjentów z mukowiscydozą Homozygotyczny pod względem Phe508del CFTR AD 6

6 miesięcy ago

591 words

Najważniejszym z tych defektów jest znaczne zmniejszenie przetwarzania i transportu na powierzchnię komórki, a także zmniejszona stabilność i bramkowanie bramkowe kilku nielokalizowanych powierzchniowo białek. Te liczne defekty przywracają aktywność CFTR i późniejszą obserwację korzyści klinicznej bardziej, niż adresowanie defektu bramkowania p.Gly551Asp. Mniejsze zmiany poziomu chlorku potu i FEV1 obserwowane w związku z leczeniem lumakaftor-iwakaftor u…

AVI-7288 dla wirusa Marburg w nieludzkich naczelnych i ludziach AD 5

6 miesięcy ago

815 words

Dawka (w miligramach na kilogram masy ciała) została oszacowana na podstawie pola pod krzywą zależności stężenia w osoczu od czasu (AUC) od 0 do 24 godzin po rozpoczęciu wlewu badanego leku (AUC0-24) u ludzi w badaniu z wielostronną dawką i po ostatniej dawce AVI-7288 u zakażonych naczelnych nie będących ludźmi (NHP) w badaniu farmakokinetyki i…

AVI-7288 dla wirusa Marburg w nieludzkich naczelnych i ludziach AD 3

6 miesięcy ago

737 words

Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID) w Fort Detrick, Frederick, Maryland. USAMRIID zaprojektował badania we współpracy z Sareptą i zebrał i przeanalizował dane. Badania przeprowadzono zgodnie z protokołem zatwierdzonym przez Institutional Animal Care and Use Committee oraz zgodnie z Ustawą o dobrostanie zwierząt, polityką w zakresie publicznej opieki zdrowotnej oraz innymi ustawami i…