Skip to content

Tag: tabela pomiarów ciśnienia tętniczego

Nieprzecietnie zywe ruchy skrzydelek

4 miesiące ago

174 words

Nieprzeciętnie żywe ruchy skrzydełek obserwujemy też w pewnych stanach chorobowych, połączonych z głodem tlenowym (oddychanie skrzydełkowe). W różnych zaburzeniach oddychania przez nos nie zwraca się często należytej uwagi na rolę, jaką odgrywają zaburzenia budowy przedsionka nosa . Utrudnienie w oddychaniu pochodzenia przedsionkowego dotyczy przede wszystkim fazy wdechowej i bywa powodowane przez różne nieprawidłowości anatomicznej budowy…

zwezenie albo niedroznosc

4 miesiące ago

145 words

Znacznie częściej spostrzegamy zwężenie lub nawet niedrożność nabytą. Zmiany tego rodzaju następują skutkiem różnych spraw chorobowych, jak błonica, toczeń (lupus), kiła, twardziel, ospa, trąd oraz różnych uszkodzeń mechanicznych i chemicznych. Leczenie tych stanów wymaga nieraz żmudnych i zawiłych plastycznych zabiegów operacyjnych. Niekiedy, gdy zwężenie albo niedrożność wywołana jest cienką jedynie, błoniastą przesłoną, leczenie jest proste…

Konce szwów w obu rogach zespolenia zwiazujemy z koncami szwów pierwszego pietra szwu tylnego

5 miesięcy ago

182 words

Końce szwów w obu rogach zespolenia związujemy z końcami szwów pierwszego piętra szwu tylnego. w górnym kącie zespolenia (w tzw. kłopotliwym kącie Billrotha) nakładamy ponadto dwa szwy, łącząc jednym tylną, a drugim przednią ścianę krzywizny małej żołądka z jelitem czczym; w ten sposób podciągamy jelito czcze ponad brzeg kikuta krzywizny małej żołądka, odciążając właściwe szwy…

Tluszcz obojetny moze byc zbudowany z róznych lub jednakowych kwasów tluszczowych

5 miesięcy ago

148 words

Tłuszcz obojętny może być zbudowany z różnych lub jednakowych kwasów tłuszczowych i oddziaływanie jego w zasadzie rzadko jest obojętne, gdyż zawierając mniejsze lub większe ilości wolnych kwasów tłuszczowych jest on raczej kwaśny. Twardość i ciepłota, topnienia tłuszczu zależą od właściwości kwasów, z których dany tłuszcz się składa. Im więcej kwasu stearynowego w tłuszczu, tym wyższa…

Zawartosc tluszczu we krwi

5 miesięcy ago

225 words

Zawartość tłuszczu we krwi Nadmierne lub niedostateczne wprowadzanie tłuszczów do ustroju oraz zaburzenia w jego wchłanianiu wpływają na zawartość tłuszczów we krwi. Powstaje wtedy zmniejszona lub zwiększona zawartość tłuszczu we krwi, co nazywamy niedotłuszczeniem krwi (hypolipaemia) lub, przetłuszczeniem krwi (hyperlipaemia) w przeciwieństwie do stanu prawidłowego (lipaemia), kiedy zawartość tłuszczu wynosi od 0,2-2,0 % wraz z…

Objawy niedoczynnosci trzustki

5 miesięcy ago

341 words

Objawy niedoczynności trzustki nie są częste w przypadkach torbieli trzustki. Zwłaszcza rzadko stwierdza się cukromocz a to wskutek dużej oporności wysp Langerhamsa. Znaczniejsze zaburzenia wydzielania zewnętrznego, objawiające się jako stolce tłuszczowe (steatorrhoea, azotorrhoea i kreatorrhoea) i spostrzega się także rzadko. W przypadkach torbieli trzustki przebiegających z tymi zaburzeniami chorzy szybko marnieją (charłactwo trzustkowe, cachexia pancreatica).…

Kryzotynib w niedrobnokomórkowym raku pluca

5 miesięcy ago

591 words

W badaniu opisanym przez Shaw et al. (Wydanie 20 listopada), kryzotynib wydaje się być silniejszy w stosunku do genu kodującego proto-onkogenową kinazę receptora ROS1 (ROS1) niż w stosunku do kinazy anaplastycznego chłoniaka (ALK) w niedrobnokomórkowym raku płuca (NSCLC), co najmniej in vitro. W badaniu nie wykazano również widocznych różnic farmakokinetycznych pomiędzy pacjentami z rearanżacją ALK…

Absolwenci Miedzynarodowych Medycznych US-Citizen

5 miesięcy ago

489 words

Artykuł Perspektywy na temat międzynarodowych absolwentów medycyny amerykańskiej (IMG) autorstwa Eckherta i van Zantena (wydanie 30 kwietnia) wykorzystał dane z Narodowego Programu Resident Matching (NRMP) 2, aby potwierdzić prognozy, że wkrótce nie będzie miejsca na Amerykańskie programy pobytowe dla IMG nie były dokładne: ponieważ liczba stanowisk dla studentów studiów podyplomowych-rok-1 [PGY-1] wzrosła o 26% w…

Lumacaftor-Ivacaftor u pacjentów z mukowiscydozą Homozygotyczny pod względem Phe508del CFTR AD 5

5 miesięcy ago

587 words

Po pierwszym tygodniu terapii częstość występowania zdarzeń oddechowych była podobna w grupie lumakaftor-iwakaftor i placebo. Ponadto, charakter zdarzeń niepożądanych w zależności od ciężkości choroby płuc na początku badania był zasadniczo podobny we wszystkich grupach. Zwiększenie poziomu alaniny lub aminotransferazy asparaginianowej do ponad 3-krotnie przekraczającej górną granicę prawidłowego zakresu obserwowano u 5,1% pacjentów w grupie placebo…