Skip to content

Tag: prześwietlenie zęba cena

Tluszczomocz

5 miesięcy ago

142 words

Tłuszczomocz W niektórych przetłuszczeniach, krwi powstaje tzw. tłuszczomocz (lipuria). Tłuszcz przechodzi do moczu w stanach normalnych w znikomych ilościach. Człowiek ,np. wydala na; dobę obojętny tłuszcz z moczem w ilości 0,015 g – 0,044 g, 0,25 g soli kwasów tłuszczowych i.

Torbiel trzustki

5 miesięcy ago

244 words

Torbiel trzustki (Cystis pancreatis) Określenie, przyczyny i anatomia patologiczna. Przez miano torbiel trzustki rozumie się twór jamisty trzustki zawierający płyn surowiczy lub śluzowy, przejrzysty, prawie wodniasny, ciemnożółtawy lub bezbarwny, o odczynie zasadowym. Czasami zawartość torbieli bywa galaretowata, wyjątkowo koloidowa. W razie krwotoku do torbieli płyn mętnieje i przybiera barwę ciemnobrunatną. W zawartości torbieli znajdują się…

Torbiele trzustkowe prawdziwe z zalegania zewnetrznego wydzielania trzustki

5 miesięcy ago

387 words

Torbiele trzustkowe prawdziwe z zalegania zewnętrznego wydzielania trzustki (cystis pancreatica e retenticzne) powstają wtedy, gdy odpływ soku trzustkowego do dwunastnicy jest zahamowany wskutek zamknięcia ujścia przewodu trzustkowego. Zamknięcie może być wywołane przez różne przyczyny wewnątrztrzustkowe i zewnątrztrzustkowe. Virchow opisał torbiel tego pochodzenia pod nazwą żabka trzustkowa (ranula pancreatica). Światło przewodu trzustkowego lub większych jego gałęzi…

W przypadkach torbieli trzustki stosuje sie leczenie operacyjne

5 miesięcy ago

308 words

Leczenie. W przypadkach torbieli trzustki stosuje się leczenie operacyjne. Operować należy o ile możności wcześniej, gdy nie wytworzyły się jeszcze zrosty dookoła torbieli. Doszczętnym zabiegiem jest całkowite wyłuszczenie torbieli (extirpatio cystis totaLis). Metoda ta jest wskazana zwłaszcza w tych przypadkach, w których torbieli znajdują się kamienie lub martwaki trzustkowe, gdyż przetoka po leczeniu polegającym na…

Kliniczna opieka nad dwoma pacjentami z chorobą wirusową Ebola w Stanach Zjednoczonych AD 4

5 miesięcy ago

730 words

Obydwaj pacjenci mieli obniżenie poziomu wiremii EBOV w osoczu (z odpowiednim wzrostem wartości progowych cyklu w półilościowym teście RT-PCR) podczas hospitalizacji. EBOV wyizolowano z próbki krwi pobranej od Pacjenta w pierwszym dniu hospitalizacji (Dzień 11 choroby). Kwas nukleinowy EBOV był wykrywalny w osoczu i moczu przez prawie 4 tygodnie po wystąpieniu choroby. Dwaj pacjenci mieli…

AVI-7288 dla wirusa Marburg w nieludzkich naczelnych i ludziach

5 miesięcy ago

161 words

AVI-7288 to fosforoamidanowy oligomer morfolinowy z dodatnimi ładunkami, który jest skierowany przeciwko wirusowemu informacyjnemu RNA, który koduje nukleoproteinę wirusa Marburga (MARV). Jego bezpieczeństwo u ludzi jest nieokreślone. Metody Oceniliśmy skuteczność AVI-7288 w serii badań z udziałem śmiertelnej prowokacji MARV u naczelnych nie będących ludźmi. Bezpieczeństwo AVI-7288 oceniano w randomizowanym badaniu z wieloma narastającymi dawkami, w…

AVI-7288 dla wirusa Marburg w nieludzkich naczelnych i ludziach AD 6

5 miesięcy ago

447 words

Podskórna inokulacja naczelnych innych niż człowiek za pomocą MARV naśladowała ludzką ekspozycję na powierzchnie śluzówki lub zrogowaciałą skórę na zakażone płyny ustrojowe lub na ekspozycję na ludzi pozajelitowo. Wielkość inokulum 1000 jednostek tworzących łysinki, do których skierowano badania z udziałem naczelnych innych niż człowiek, była podobna do ekspozycji przewidywanej po przypadkowym uszkodzeniu igłą 22 i…