Skip to content

Tag: olx owczarki niemieckie

Wrzód dwunastnicy

6 miesięcy ago

159 words

Po wykonaniu pierwszego piętra przedniego szwu sposobem Schmiedena, nakładamy ostatnie piętro (surowicówko-surowicówkowe) przedniego szwu zespolenia. Po naszyciu płatka sieci mniejszej na miejsce przejścia szwu żołądka (od strony krzywizny małej) w szew zespolenia, zamykamy lukę więzadła żołądkowo-okrężnicowego. Wrzód dwunastnicy. Przed rozpoczęciem resekcji należy przekonać się. czy nie ma jeszcze jednego wrzodu, zwłaszcza w okolicy wpustu; poza…

Powiklania w przebiegu pooperacyjnym

6 miesięcy ago

255 words

Powikłania w przebiegu pooperacyjnym występują: 1. jeżeli zaniedbano wprowadzenia sondy żołądkowej: regularne odsysanie treści żołądkowej odciąża szwy; 2. w razie zanieczyszczenia otrzewnej treścią przewodu pokarmowego; rozejście się szwów nie jest z reguły pierwotne, lecz występuje wtórnie w następstwie miejscowego zapalenia otrzewnej; 3. jeżeli obchodzono się brutalnie z tkankami: im delikatniej operujemy, tym rzadziej dochodzi do…

Objawy niedoczynnosci trzustki

6 miesięcy ago

341 words

Objawy niedoczynności trzustki nie są częste w przypadkach torbieli trzustki. Zwłaszcza rzadko stwierdza się cukromocz a to wskutek dużej oporności wysp Langerhamsa. Znaczniejsze zaburzenia wydzielania zewnętrznego, objawiające się jako stolce tłuszczowe (steatorrhoea, azotorrhoea i kreatorrhoea) i spostrzega się także rzadko. W przypadkach torbieli trzustki przebiegających z tymi zaburzeniami chorzy szybko marnieją (charłactwo trzustkowe, cachexia pancreatica).…

Kryzotynib w niedrobnokomórkowym raku pluca

6 miesięcy ago

591 words

W badaniu opisanym przez Shaw et al. (Wydanie 20 listopada), kryzotynib wydaje się być silniejszy w stosunku do genu kodującego proto-onkogenową kinazę receptora ROS1 (ROS1) niż w stosunku do kinazy anaplastycznego chłoniaka (ALK) w niedrobnokomórkowym raku płuca (NSCLC), co najmniej in vitro. W badaniu nie wykazano również widocznych różnic farmakokinetycznych pomiędzy pacjentami z rearanżacją ALK…

Klonowa hematopoeza i ryzyko zachorowania na raka pluc

6 miesięcy ago

548 words

Genovese i in. (Wydanie 25 grudnia) donoszą, że mutacje aktywujące w FLT3 nie były obserwowane u uczestników z subklinicznymi ekspansjami klonalnymi. Z Dodatku Aneksowego, dostępnego z pełnym tekstem artykułu, wynika, że algorytm wywołujący warianty użyty w ich badaniu to Zestaw Narzędzi do analizy genomu (GATK). Inni donosili, że wewnętrzne duplikacje tandemowe (ITD) w FLT3 nie…

Randomizowana próba chirurgii laparoskopowej i otwartej dla raka odbytnicy

6 miesięcy ago

464 words

Główny wynik w badaniu Laparoscopic lub Open Resection (COLOR) II w badaniu Colorectal Cancer autorstwa Bonjera i wsp. (Wydanie 2 kwietnia) to nawrót lokoregionalny 3 lata po operacji indeksu. Chociaż odsetek pacjentów, którzy otrzymali przedoperacyjną chemioterapię i radioterapię (odpowiednio 33% i 59%), odsetek pacjentów, którzy otrzymali uzupełniającą chemioterapię, nie jest. W Europejskiej Próbie Badań i…

Terapia kierowana przez PET na chloniaka Hodgkina

6 miesięcy ago

480 words

Jako 50-letni posiadający chłoniak Hodgkina, który został zdiagnozowany i poddany leczeniu przed tomografią komputerową, tomografią emisyjną pozytronową (PET), splenektomią i chemioterapią, z zainteresowaniem przeczytałem artykuł autorstwa Radford i in. (23 kwietnia) i ze sceptycyzmem w sprawie kontrowersji w leczeniu wczesnego stadium chłoniaka Hodgkina. Wniosek redaktorów, że pacjenci będą musieli wybrać bardziej pewny brak nawrotu w…

Próba drogi wczesnego wsparcia żywieniowego u osób dorosłych z chorobami krytycznymi

6 miesięcy ago

167 words

Istnieje niepewność co do najskuteczniejszego sposobu dostarczania wczesnego wsparcia żywieniowego osobom w stanie krytycznym. Postawiliśmy hipotezę, że podawanie drogą pozajelitową jest lepsze niż podawanie drogą dojelitową. Metody Przeprowadziliśmy pragmatyczne, randomizowane badanie z udziałem osób dorosłych z nieplanowanym wstępem na jeden z 33 oddziałów intensywnej terapii w Anglii. Losowo przydzieliliśmy pacjentów, którzy mogliby być karmieni drogą…

Żel Tenofovir do zapobiegania infekcji wirusem Herpes Simplex typu 2 AD 3

6 miesięcy ago

729 words

Jako test potwierdzający HSV-2 wykazuje swoistość i czułość ponad 99% .17 Przestudiuj badanie Proces został zatwierdzony przez Komitet Badań Etyki Biomedycznej przy Uniwersytecie KwaZulu-Natal, Komitet Ochrony Ludźmi FHI 360 (organizacja non-profit zajmująca się rozwojem ludzkim) i Radę Kontroli Leków rządu Republiki Południowej Afryki. Wszyscy autorzy mieli pełny dostęp do wszystkich danych oraz rękojmię za kompletność…