Skip to content

Tag: odżywka do rzęs

Żel Tenofovir do zapobiegania infekcji wirusem Herpes Simplex typu 2 AD 5

1 miesiąc ago

602 words

Jednak dokładne mechanizmy różnic w obserwowanych poziomach ochrony przed zakażeniem HSV-2 między tenofowirem w formulacjach doustnych i miejscowych nie są jeszcze w pełni zrozumiałe i wymagają dalszych badań. Nie zaobserwowano znaczącego efektu ochronnego HSV-2 z żelu tenofowiru u kobiet, które nabyły zakażenia wirusem HIV. Może to wynikać z małej liczby kobiet HIV-dodatnich w tej podgrupie…

Ezetymib dodaje się do terapii statynami po ostrych zespołach wieńcowych AD 6

1 miesiąc ago

427 words

Częstość udaru krwotocznego była wyższa, choć nie w znaczącym stopniu, w przypadku symwastatyny-ezetymibu niż w monoterapii symwastatyną, co było podobne do obserwowanego w przypadku leczenia statynami w porównaniu z placebo. [3] Mimo że zwrócono uwagę na bezpieczeństwo stosowania ezetymibu, 39,40 nie zaobserwowaliśmy znaczącej różnicy między grupami w częstości występowania raka lub zgonów z powodu raka…

Ezetymib dodaje się do terapii statynami po ostrych zespołach wieńcowych AD 4

1 miesiąc ago

728 words

Większy odsetek pacjentów w grupie leczonej symwastatyną-ezetimibem niż w grupie otrzymującej monoterapię simwastatyną osiągnął podwójny cel: poziom cholesterolu LDL mniejszy niż 70 mg na decylitr (1,8 mmol na litr) i wysoki czułość poziom białka C-reaktywnego mniej niż 2,0 na miesiąc (50,6% wobec 30,5%) (tabela S2 w dodatkowym dodatku). Punkty końcowe skuteczności Rysunek 1. Rycina 1.…

Ezetymib dodaje się do terapii statynami po ostrych zespołach wieńcowych AD 2

1 miesiąc ago

741 words

Pacjenci musieli mieć poziom cholesterolu LDL 50 mg na decylitr (1,3 mmol na litr) lub więcej. W przypadku uczestników, którzy nie otrzymywali długotrwałej terapii zmniejszającej stężenie lipidów, maksymalny poziom cholesterolu LDL do zapisania wynosił 125 mg na decylitr (3,2 mmol na litr); dla uczestników, którzy otrzymywali leczenie obniżające poziom lipidów, maksymalny poziom wynosił 100 mg…