Skip to content

Tag: ezetymib

Wyprysk przedsionka nosowego

4 miesiące ago

153 words

Wyprysk przedsionka nosowego (eczema vestibuli nasi). Skóra przedsionka nosa jest narażona na wiele wpływów, jak: wilgoć, silne zmiany temperatury przy oddychaniu, ciała chemicznie drażniące. Często też na skórze przedsionka zaznaczają się zmiany wypryskowe, a zmian w innym miejscu nie spostrzegamy. Często czynnik ogólny i miejscowy współdziałają ze sobą, jak np. u dzieci, gdzie skaza wysiękowa…

Konce szwów w obu rogach zespolenia zwiazujemy z koncami szwów pierwszego pietra szwu tylnego

5 miesięcy ago

182 words

Końce szwów w obu rogach zespolenia związujemy z końcami szwów pierwszego piętra szwu tylnego. w górnym kącie zespolenia (w tzw. kłopotliwym kącie Billrotha) nakładamy ponadto dwa szwy, łącząc jednym tylną, a drugim przednią ścianę krzywizny małej żołądka z jelitem czczym; w ten sposób podciągamy jelito czcze ponad brzeg kikuta krzywizny małej żołądka, odciążając właściwe szwy…

ZABURZENIA PRZEMIANY TLUSZCZOWEJ

5 miesięcy ago

192 words

ZABURZENIA PRZEMIANY TŁUSZCZOWEJ Pojęcia ogólne Tłuszcze w postaci tłuszczów obojętnych ; j w postaci ciał tłuszczowych zwanych lipidami są składową częścią każdej żywej komórki. Tłuszcze obojętne są materiałem energetycznym, czyli źródłem energii -przede wszystkim cieplnej, tłuszcze zaś w postaci lipidów są niezbędną częścią składową protoplazmy i jądra komórkowego. Komórka, nie zużywa ciał tłuszczowatych w postaci…

Zródlo zapasów tluszczowych

5 miesięcy ago

216 words

Źródło zapasów tłuszczowych Źródłem zapasów tłuszczowych jest tłuszcz wchłonięty z przewodu pokarmowego, chociaż może on wchłaniać się z innych miejsc, ustroju, jeżeli go tam doprowadzimy np. z jamy opłucnowej lub z tkanki podskórnej. Wchłanianie jednak z tych miejsc, jest bardzo leniwe, gdyż tłuszcz pochodzenia obcego me ulega w miejscu wprowadzenia dostatecznej przeróbce. Jeżeli : będziemy…

Przetluszczenie krwi

5 miesięcy ago

138 words

Przetłuszczenie krwi Do właściwych procesów patologicznych, wywołujących przetłuszczenie krwi, należą: głód, cukrzyca,krwotoki, alkoholizm, zatrucie chloroformem i eterem oraz choroby wątroby. Przetłuszczeniom tym towarzyszą stany zwane hiperlipidemiami, gdyż zwiększają się również we krwi lipidy, szczególnie ,cholesterol i fosfatydy. Najczęściej jednak u podstaw przetłuszczenia krwi leży transportowanie tłuszczu ze składnic tłuszczowych do narządów i z powrotem z…

Torbiel trzustki

5 miesięcy ago

244 words

Torbiel trzustki (Cystis pancreatis) Określenie, przyczyny i anatomia patologiczna. Przez miano torbiel trzustki rozumie się twór jamisty trzustki zawierający płyn surowiczy lub śluzowy, przejrzysty, prawie wodniasny, ciemnożółtawy lub bezbarwny, o odczynie zasadowym. Czasami zawartość torbieli bywa galaretowata, wyjątkowo koloidowa. W razie krwotoku do torbieli płyn mętnieje i przybiera barwę ciemnobrunatną. W zawartości torbieli znajdują się…

Objawy niedoczynnosci trzustki

5 miesięcy ago

341 words

Objawy niedoczynności trzustki nie są częste w przypadkach torbieli trzustki. Zwłaszcza rzadko stwierdza się cukromocz a to wskutek dużej oporności wysp Langerhamsa. Znaczniejsze zaburzenia wydzielania zewnętrznego, objawiające się jako stolce tłuszczowe (steatorrhoea, azotorrhoea i kreatorrhoea) i spostrzega się także rzadko. W przypadkach torbieli trzustki przebiegających z tymi zaburzeniami chorzy szybko marnieją (charłactwo trzustkowe, cachexia pancreatica).…