Skip to content

Kryzotynib w niedrobnokomórkowym raku pluca

6 miesięcy ago

591 words

W badaniu opisanym przez Shaw et al. (Wydanie 20 listopada), kryzotynib wydaje się być silniejszy w stosunku do genu kodującego proto-onkogenową kinazę receptora ROS1 (ROS1) niż w stosunku do kinazy anaplastycznego chłoniaka (ALK) w niedrobnokomórkowym raku płuca (NSCLC), co najmniej in vitro. W badaniu nie wykazano również widocznych różnic farmakokinetycznych pomiędzy pacjentami z rearanżacją ALK…

Zdrowie i opieka zdrowotna w Republice Poludniowej Afryki

6 miesięcy ago

596 words

Mayosi i in. (2 października) uważa, że lokalne wyzwania w RPA w zakresie poprawy zdrowia są mikrokosmosem światowych przeszkód na drodze do poprawy zdrowia populacji. Przyczynowymi czynnikami nierówności są złożone interakcje między czynnikami społeczno-polityczno-gospodarczymi a kulturowymi. Podobnie uproszczenie byłoby przypisywanie początków i utrzymywania dyskryminacji legislacyjnej moralnej niewydolności i krótkowzroczności unikalnej dla mieszkańców RPA.

Iwabradyna w stabilnej chorobie wiencowej

6 miesięcy ago

395 words

W swoim artykule na temat stosowania iwabradyny u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową, Fox et al. (Wydanie 18 września) opisują znacznie więcej przypadków migotania przedsionków w grupie iwabradyny niż w grupie placebo (508 vs. 362); jednak autorzy nie odnoszą się do tego odkrycia w swoim raporcie. Liczba nowych przypadków migotania przedsionków odpowiada 1,5% pacjentów leczonych…

Zaburzenia czynnosci trzustki w zakresie zewnetrznego jej wydzielenia moga niekiedy nie sprawiac zadnych dolegliwosci

6 miesięcy ago

206 words

Objawy. Zaburzenia czynności trzustki w zakresie zewnętrznego jej wydzielenia mogą niekiedy nie sprawiać żadnych dolegliwości, nawet w przypadkach bezsoczności trzustki. W innych przypadkach bezsoczność trzustkowa objawia się biegunkami, stolcami tłuszczowymi, wzdęciem brzucha i upadkiem odżywienia. W stokach można, stwierdzić także dużo nieprzetrawionych włókien mięsnych, a w zawartości dwunastniczej brak zaczynów trzustkowych. Inne zaburzenia zewnętrznego wydzielania…

Profilaktyczna profilaktyka zakazen wirusem HIV

6 miesięcy ago

438 words

Badanie Marrazzo et al. (Wydanie 5 lutego) podkreśla potrzebę ostrożnego monitorowania podczas wdrażania profilaktyki przedawkowania w przypadku infekcji ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV). Zgodnie z maksymą po pierwsze, nie szkodzić , ciężar dowodu przeciwko potencjalnej szkodzie musi być wysoki, ponieważ ludzie, którzy kwalifikują się do profilaktyki prezerwatyw, są zazwyczaj młodzi i zdrowi. Fumaran dizoproksylu tenofowiru…

Leczenie nawrotowego szpiczaka mnogiego

6 miesięcy ago

546 words

W badaniu przeprowadzonym przez Stewarta i wsp. (Numer z 8 stycznia), poprawa odpowiedzi u pacjentów otrzymujących karfilzomib oprócz lenalidomidu i deksametazonu była związana ze znaczącą poprawą jakości życia. Chociaż stosunek ryzyka śmierci był również zmniejszony, taki wynik jest trudny do oceny pod nieobecność informacji dotyczących leczenia, które było podawane po progresji choroby w grupie kontrolnej.…

Cyklokrzemian sodu cyrkonowy do pilnej terapii ciezkiej hiperkaliemii

6 miesięcy ago

305 words

Ciężka hiperkaliemia (stężenie potasu w surowicy ? 6 mmol na litr) może powodować letalne zaburzenia rytmu serca i stanowi zagrożenie dla zdrowia. Istniejące terapie nie usuwają nadmiaru potasu (dożylne wapń, wodorowęglan, insulina i dekstroza oraz wziewni agoniści ?-adrenergiczni), mają niepewną krótkotrwałą skuteczność i słabe profile bezpieczeństwa (żywice wymienne), lub są inwazyjne i kosztowne (awaryjna hemodializa).…

Cytyzyna a nikotyna do zaprzestania palenia

6 miesięcy ago

468 words

Łączne jednostki cytyzyny zakupione jako terapia przeciw rzucaniu palenia w Polsce, 2000-2013. Każda jednostka (lub opakowanie) cytyzyny jest jedną pełną metodą leczenia rzucania palenia. Stała czarna linia wskazuje tendencję sprzedaży między 2000 a 2013 rokiem. Walker i in.

Ambulatoryjne leczenie doustne w przypadku ostrej bialaczki promielocytowej

6 miesięcy ago

572 words

Zhu i Huang (wydanie 4 grudnia) opisują znakomicie wstępne wyniki leczenia u 20 pacjentów z ostrą białaczką promielocytową (APL) niezwiązaną z wysokim ryzykiem, leczonych doustnym arsenem i kwasem all-trans retinowym (ATRA, w dużym stopniu protokół leczenia domowego . Uznaje się, że APL jest szybko leczoną chorobą w większości przypadków dzięki zastosowaniu ukierunkowanego leczenia w monoterapii…

Randomizowana próba chirurgii laparoskopowej i otwartej dla raka odbytnicy

6 miesięcy ago

464 words

Główny wynik w badaniu Laparoscopic lub Open Resection (COLOR) II w badaniu Colorectal Cancer autorstwa Bonjera i wsp. (Wydanie 2 kwietnia) to nawrót lokoregionalny 3 lata po operacji indeksu. Chociaż odsetek pacjentów, którzy otrzymali przedoperacyjną chemioterapię i radioterapię (odpowiednio 33% i 59%), odsetek pacjentów, którzy otrzymali uzupełniającą chemioterapię, nie jest. W Europejskiej Próbie Badań i…