Skip to content

Utworzenie zespolenia pomiedzy kikutem zoladka a dwunastnica

4 tygodnie ago

158 words

Jeżeli nie wszyto żołądka dokoła linii szwów do brzegów otworu krezki lub jeśli zamiast żołądka wszyto jelito czcze, Typowa resekcja sposobem Billrotha (Billroth. I) z utworzeniem zespolenia na krzywiźnie dużej żołądka. Utworzenie zespolenia pomiędzy kikutem żołądka a dwunastnicą może wejść w grę wtedy tylko, gdy połączenie to da się wykonać bez napięcia. Możemy zaszyć częściowo…

Powstawanie tluszczów z bialek

4 tygodnie ago

187 words

Powstawanie tłuszczów z białek Poza odkładaniem się tłuszczu dostarczonego do ustroju z pożywieniem tłuszcz może jeszcze powstawać z węglowodanów i białek. Przejście cukru w tłuszcz następuje na drodze procesu chemicznego dehydratacji i redukcji albo przez dehydratację i dekarboksylację. Tłuszcz może powstać z pośredniego wytworu rozszczepienia białka, co nie budzi już żadnych wątpliwości. Bardziej zawiłym procesem…