Zaburzenia czynnosci trzustki w zakresie zewnetrznego jej wydzielenia moga niekiedy nie sprawiac zadnych dolegliwosci

Objawy. Zaburzenia czynności trzustki w zakresie zewnętrznego jej wydzielenia mogą niekiedy nie sprawiać żadnych dolegliwości, nawet w przypadkach bezsoczności trzustki. W innych przypadkach bezsoczność trzustkowa objawia się biegunkami, stolcami tłuszczowymi, wzdęciem brzucha i upadkiem odżywienia. W stokach można, stwierdzić także dużo nieprzetrawionych włókien mięsnych, a w zawartości dwunastniczej brak zaczynów trzustkowych. Inne zaburzenia zewnętrznego wydzielania trzustki nie wywołują wyraźnego obrazu klinicznego.

Czynniki hemostatyczne i ryzyko zawału mięśnia sercowego

Na podstawie dwuletniej obserwacji Thompson i wsp. (Wydanie z 9 marca) przeprowadził prospektywne badanie w celu oceny wpływu czynników hemostatycznych na ryzyko sercowo-naczyniowe. Autorzy podają, że pacjenci z wysokim poziomem cholesterolu, ale niskim poziomem fibrynogenu mieli niskie ryzyko wystąpienia incydentów wieńcowych. Wnioskują, że poziom fibrynogenu może być stosowany do identyfikacji pacjentów z hipercholesterolemią, którzy są szczególnie narażeni na występowanie zdarzeń wieńcowych.
Uważamy, że ważny czynnik...

Syndrom transfuzji typu Twin-Twin

Odnośnie artykułu Ville i in. zatytułowany Wstępne doświadczenie z endoskopową chirurgią laserową w ciężkim zespole transfuzji typu Twin-Twin (wydanie z 26 stycznia), pacjenci w tym badaniu mieli amniocentezę terapeutyczną wykonywaną w czasie operacji laserowej, a zatem względny wkład chirurgii laserowej i leczenia amniocenteza jest zamazana.
To, co najbardziej uderza w raporcie, to niezwykła częstotliwość katastroficznych skutków, które wydają się być spowodowane przez operację laserową - a mianowicie śmierć pło...

Leczenie zgeszczonym powietrzem przeprowadza sie

Tłuszcz obojętny może być zbudowany z różnych lub jednakowych kwasów tłuszczowych i oddziaływanie jego w zasadzie rzadko jest obojętne, gdyż zawierając mniejsze lub większe ilości wolnych kwasów tłuszczowych jest on raczej kwaśny. Twardość i ciepłota, topnienia tłuszczu zależą od właściwości kwasów, z których dany tłuszcz się składa. Im więcej kwasu stearynowego w tłuszczu, tym wyższa jego ciepłota topnienia. Im więcej w skład tłuszczu wchodzi kwasu oleinowego innych nienasyconych kwasów tłuszczowych, tym niżs...

Najnowsze zdjęcia w galerii medycznie:

331#zawał krezki , #cennik rezonansu magnetycznego , #akwaporyna , #koty allegro , #olx owczarki niemieckie , #wniosek o przymusowe leczenie , #proteza szkieletowa na zasuwach , #zdjęcia pantomograficzne , #psychoterapia dzieci i młodzieży , #prześwietlenie zęba cena ,