Systemowa kontrola kosztów - brakujące ogniwo w reformie systemu opieki zdrowotnej cd

Wielu ustawodawców starało się chronić przemysł ubezpieczeniowy, osłabiając publiczny plan. Zamiast tego, Kongres powinien wzmocnić zdolność prywatnych ubezpieczycieli do kontrolowania kosztów wraz z planem publicznym za pomocą reformy regulacyjnej. Strategia dotycząca wszystkich płatników powinna być skierowana do przedsiębiorstw, ponieważ pomogłaby spowolnić wzrost składek na ubezpieczenie zdrowotne sponsorowane przez pracodawcę. Powinno to podobnie dotyczyć pracowników, którzy martwią się rosnącymi kosztami ubezpiecze...

Odmowa wcześniejszej odmowy - wysoki koszt opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych cd

Sugerują, że można uzyskać znaczne oszczędności bez racjonowania korzystnej opieki: wyniki pacjentów nie są gorsze w regionach o niskim poziomie wykorzystania 4, ani też osoby starsze, które tam mieszkają, czują się tak, jakby odmawiano im niezbędnej opieki.5 Kluczem do osiągnięcia tych oszczędnościowych celów jest uzyskanie tego samego (lub lepszego) wyniku przy niższych kosztach. Zastanów się nad pacjentem z pogarszającą się niewydolnością serca, którego można leczyć ambulatoryjnie poprzez dostosowanie leków. W regi...

Zdrowie i opieka zdrowotna w Republice Poludniowej Afryki

Mayosi i in. (2 października) uważa, że lokalne wyzwania w RPA w zakresie poprawy zdrowia są mikrokosmosem światowych przeszkód na drodze do poprawy zdrowia populacji. Przyczynowymi czynnikami nierówności są złożone interakcje między czynnikami społeczno-polityczno-gospodarczymi a kulturowymi.
Podobnie uproszczenie byłoby przypisywanie początków i utrzymywania dyskryminacji legislacyjnej moralnej niewydolności i krótkowzroczności unikalnej dla mieszkańców RPA. W tym celu zaakceptowałby błąd przypisania apart...

Klozapina o niskiej dawce do leczenia psychozy indukowanej lekami w chorobie Parkinsona ad 5

Ketonuria Jednym z zasadniczych zjawisk w zaburzeniach pośredniej przemiany tłuszczów jest ketonuria, tzn. zjawianie się w moczu ciał ketonowych w postaci aceton, kwasu acetooctowego i betaoksymasłowego. Ketonuria jest skutkiem ketonemii, tzn. zwiększenia, się wspomnianych ciał we krwi. Ciała ketonowe powstają przede wszystkim z kwasów tłuszczowych. Zaburzenia w przemianie tłuszczowej powoduj ą niezupełne utlenianie w ustroju kwasów tłuszczowych, w związku z czym powstają . niedotlenione wytwory. Warunkiem koniecznym ...

Najnowsze zdjęcia w galerii medycznie:

331#zawał krezki , #cennik rezonansu magnetycznego , #akwaporyna , #koty allegro , #olx owczarki niemieckie , #wniosek o przymusowe leczenie , #proteza szkieletowa na zasuwach , #zdjęcia pantomograficzne , #psychoterapia dzieci i młodzieży , #prześwietlenie zęba cena ,