Ezetymib dodaje się do terapii statynami po ostrych zespołach wieńcowych AD 3

Zdefiniowano zasady wczesnego przerwania badań w ramach analiz pośrednich.22-24 Rada ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa przeprowadziła 10 przeglądów bezpieczeństwa. Ponadto przeprowadzono trzy pośrednie analizy skuteczności po 45,7%, 76,1% i wystąpiło 86,9% wymaganych zdarzeń; dostosowanie poziomu istotności do uwzględnienia trzech a...

Kryzotynib w niedrobnokomórkowym raku pluca

W badaniu opisanym przez Shaw et al. (Wydanie 20 listopada), kryzotynib wydaje się być silniejszy w stosunku do genu kodującego proto-onkogenową kinazę receptora ROS1 (ROS1) niż w stosunku do kinazy anaplastycznego chłoniaka (ALK) w niedrobnokomórkowym raku płuca (NSCLC), co najmniej in vitro. W badaniu nie wykazano również widocznych różnic...

Zespolenie robimy w tej operacji z reguly pozaokreznicowe

Zespolenie robimy w tej operacji z reguły pozaokrężnicowe ; jednak w niektórych przypadkach musimy odstąpić od tego typu zespolenia, mianowicie wtedy, gdy krezka jest zbyt krótka lub zmieniona bliznowato, albo jeżeli nie można u tworzyć dość szerokiego otworu w krezce poprzecznicy ze względu na przebieg tętnicy krezkowej (a. coli...

Najnowsze zdjęcia w galerii medycznie:

331#akwaporyna , #koty allegro , #olx owczarki niemieckie , #wniosek o przymusowe leczenie , #proteza szkieletowa na zasuwach , #zdjęcia pantomograficzne , #psychoterapia dzieci i młodzieży , #prześwietlenie zęba cena , #ile czeka się na sanatorium z nfz , #kajaki allegro ,