Skip to content

Leczenie niedomogi przelotowej przedsionka

5 miesięcy ago

147 words

Rozpoznanie stawiamy oglądając nos bez użycia jakichkolwiek innstrumentów. W momencie, gdy założymy wziernik do nosa; stosunki topograficzne zmieniają się zupełnie i słuszna ocena przelotności przedsionka staje się niemożliwa. O zaburzeniach przelotności przedsionka powinniśmy zawsze pamiętać przy skargach na utrudnienie w oddychaniu. przez nos u ludzi ciężko pracujących fizycznie. Leczenie niedomogi przelotowej przedsionka jest zasadniczo chirurgiczne. Dokładne zdanie sobie sprawy, które z elementów anatomicznych są nieprawidłowe, trafna ocena, jak tę nieprawidłowość usunąć oraz techniczne wykonanie tych pozornie drobnych zabiegów jest trudne wymaga dużego doświadczenia. Okolica przedsionka nosa wykazuje w budowie swej znaczne odchylenia indywidualne, które, jak to omówiliśmy, przechodzą dość często już wyraźnie w patologiczne odchylenia. Natomiast bardzo rzadkim zaburzeniem rozwojowym jest zupełna niedrożność lub znaczne zwężenie nozdrzy. [patrz też: zawał krezki, akwaporyna, otwór winslowa ]

0 thoughts on “Leczenie niedomogi przelotowej przedsionka”

Powiązane tematy z artykułem: akwaporyna otwór winslowa zawał krezki