Skip to content

Cytyzyna a nikotyna do zaprzestania palenia

6 miesięcy ago

468 words

Łączne jednostki cytyzyny zakupione jako terapia przeciw rzucaniu palenia w Polsce, 2000-2013. Każda jednostka (lub opakowanie) cytyzyny jest jedną pełną metodą leczenia rzucania palenia. Stała czarna linia wskazuje tendencję sprzedaży między 2000 a 2013 rokiem.
Walker i in. (Wydanie z 18 grudnia) opisuje użycie cytyzyny w porównaniu z nikotyną do zaprzestania palenia. Chociaż cytizyna jest postrzegana jako nowość na Zachodzie, jest ona stosowana w codziennej praktyce medycznej w Polsce od ponad 50 lat.2 W 1976 r. Opublikowano pierwsze anglojęzyczne badanie na temat stosowania cytyzyny w Polsce, oparte na obserwacje 1968 pacjentów.3 Cytyzyna przechodzi obecnie renesans w Polsce. Dwa polskie badania – badanie kohortowe przeprowadzone w latach 2003-2005 i randomizowane, kontrolowane badanie przeprowadzone w latach 2006-2015 – wykazały bezpieczeństwo i skuteczność leku. W 2012 roku polska generyczna firma farmaceutyczna przełamała monopol, wpro wadzając nowy produkt cytyzyny – Desmoxan. Cytyzyna jest bardzo niedroga w Polsce, kosztując poniżej 20 USD za pełne leczenie. Od 2000 r. Jego spożycie wzrosło dziesięciokrotnie (ryc. 1). W samym tylko 2013 roku, gdy cytyzyna stała się dostępna bez recepty i była mocno reklamowana, sprzedaż leku podwoiła się. Zastosowanie cytyzyny jest powszechne i jest uważane za bezpieczne przez lekarzy i konsumentów. Wydaje się, że stosowanie cytyzyny jest głównym czynnikiem powodującym spadek palenia w Polsce – w ciągu ostatnich 2 lat zniknęło 500 000 palaczy6. Z pewnością pożądane jest powielenie tego sukcesu w innym miejscu.
Dr Witold Zatoński, Sc.D.
Centrum Chorób Pamięci Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa, Polska
com
Mateusz Zatoński, mgr inż.
London School of Hygiene and Tropical Medicine, Londyn, Wielka Brytania.
Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem.
6 Referencj e1. Walker N, Howe C, Glover M i in. Cytyzyna a nikotyna do zaprzestania palenia. N Engl J Med 2014; 371: 2353-2362
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
2. Tutka P, Zatonski W. Cytisine w leczeniu uzależnienia od nikotyny: od cząsteczki do skuteczności terapeutycznej. Pharmacol Rep. 2006; 58: 777-798
Web of Science Medline
3. Granatowicz J. Zaprzestanie palenia tytoniu za pomocą cytyzyny i innej chemioterapii. World Smoking Health 1976; 1: 8-11

4. Zatonski W, Cedzynska M, Tutka P, West R. Niekontrolowane badanie cytyzyny (tabeks) na rzucenie palenia. Tob Control 2006; 15: 481-484
Crossref Web of Science Medline
5. West R, Zatonski W, Cedzynska M, et al. Badanie z użyciem cytyzyny kontrolowane placebo w celu rzucenia palenia. N Engl J Med 2011; 365: 1193-1200
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
6. Zatonski W, Sulkowska U, Przewozniak K, Zatonski M. Złośliwa epidemiologia nowotworowa w P olsce. W: Potrykowska A, Strzelecki Z, Szymborski J, Witkowski J, wyd. Zachorowalność na raka i umieralność a sytuacja demograficzna w Polsce. Warszawa, Polska: Rządowa Rada Ludnościowa, 2014: 30-49. (Po polsku.)

(3) [patrz też: akwaporyna, proteza szkieletowa na zasuwach, ile czeka się na sanatorium z nfz ]

0 thoughts on “Cytyzyna a nikotyna do zaprzestania palenia”

Powiązane tematy z artykułem: akwaporyna ile czeka się na sanatorium z nfz proteza szkieletowa na zasuwach